• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ วันที่
11/2565 18 พฤษภาคม 2565
หนังสืองดประชุม
10/2565 11 พฤษภาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
9/2565 20 เมษายน 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
9/2565 23 มีนาคม 2565
หนังสืองดประชุม
8/2565 16 มีนาคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
7/2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
6/2565 17 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
5/2565 9 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
4/2565 2 กุมภาพันธ์ 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
3/2565 26 มกราคม 2565
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม