• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ วันที่
7/2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสืองดประชุม
6/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
5/2564 10 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
4/2564 3 กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
3/2564 27 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
2/2564 20 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
1/2564 14 มกราคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
1/2564 6 มกราคม 2564
หนังสืองดประชุม
34/2563 23 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม  
33/2563 9 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  สรุปการประชุม