• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
 
 
 

-------------------------------------------------------------------


 

 
 
 


 
 

 

สรุปประเด็น การประชุมร่วมกันของรัฐสภา


การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563


การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 23-24 กันยายน 2563