• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
 
 
 
Profile image example

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

 
ไม่พบข้อมูล