• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 
 
 
Profile image example

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

 
ไม่พบข้อมูล
 


 

เอกสารวิชาการสมัย สนช.