• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 
 
 
Profile image example

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

 
  
กำหนดการประชุม
ประจำสัปดาห์
ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563