• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger


แผนดำเนินงาน 

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

 

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

 

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำเดือนสิงหาคม 2562