• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

สถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒


สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑