• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562