• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง) 


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง)