• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 - 2562