• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการการบริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา