• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานด้านการประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑