• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
 
 
 
Profile image example

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์

ประธานคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา