• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
การศึกษาดูงาน

ประเภท:

แสดงแถว:

 
ประเภท เรื่อง วันที่ สถานที่
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภาระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดแม่ฮ่งอสอน 23 กรกฎาคม 2563 - 24 กรกฎาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศึกษาดูงาน การเดินทางศึกษาดูงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภาระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี