• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กำหนดการประชุม
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ วันที่
1/2563 9 ธันวาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
4/2563 18 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระ  
3/2563 1 กรกฎาคม 2563
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2562 17 ธันวาคม 2562
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
1/2562 14 พฤศจิกายน 2562
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
3/2561 1 สิงหาคม 2561
ระเบียบวาระ