• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.

ภาพ - ข่าว

 

นายบุญมี สุระโครต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายบุญมี สุระโครต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากนั้นได้มอบของขวัญและมอบกระเป๋าเรียนให้แก่เด็ก ๆ ที่เดินทางมาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ