• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔อาคารรัฐสภา เกียกกาย ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรอง นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ร่วมให้การรับรองด้วย โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและไอร์แลนด์ที่มีมายาวนานกว่า ๔๔ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไอร์แลนด์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อปี ๒๕๕๗ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติ รัฐสภาของทั้งสองประเทศต่างเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (IPU) และวุฒิสภาไทยพร้อมจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ที่จะจัดขึ้นในอนาคตอีกด้วย ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในประเด็นความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ตลอดจนได้กล่าวเน้นย้ำถึงการร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นให้พัฒนามากยิ่งขึ้น