• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒)

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ที่มาเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองประธานวุฒิสภา และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ฯ ได้หารือกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ที่มีมายาวนาน ทั้งในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การศึกษา เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในบทบาทของสมาชิกรัฐสภาและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี นอกจากนี้ประธานวุฒิสภาได้กล่าวถึงการไปเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๙ เมื่อปี ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้มีโอกาสพบหารือกับบุคคลสำคัญฝ่ายสิงคโปร์หลายคน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อประธานวุฒิสภาที่ให้การต้อนรับนายตัน ชวนจิน (H.E. Mr. Tan Chuan-Jin) ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อคราวที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาด้วย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าจะผลักดันและสานต่อความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ต่อไป