• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

ภาพ - ข่าวด้านต่างประเทศ

 

นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา (๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๒๕๐๒ ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างวุฒิสภาไทยกับคณะมนตรีเขตการปกครองแห่งชาติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เข้าร่วมให้การรับรองด้วย ประธานวุฒิสภากล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ที่ดำเนินด้วยความราบรื่นมากว่า ๒๖ ปี แอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีความสำคัญที่สุดประเทศหนึ่งสำหรับไทยในทวีปแอฟริกา โดยเป็นหุ้นส่วนหลักทางยุทธศาสตร์ของไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยพลวัตความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง วุฒิสภามีความตั้งใจที่จะร่วมผลักดันความร่วมมือกับแอฟริกาใต้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การศึกษา และการแรงงาน และหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในประเทศไทยได้มีส่วนในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้กระชับแน่นแฟ้น ด้วยดีเสมอมา ในโอกาสนี้ นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวยินดี ที่เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นไปตามโรดแมปที่กำหนด หวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันทำให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศเข้มแข็งและมีความยั่งยืนต่อไป ในส่วนของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ น่าจะมีโอกาสและศักยภาพ   ที่จะขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างกันได้มากขึ้นต่อไป พร้อมได้กล่าวเชิญชวน นักลงทุนไทยให้เข้ามาลงทุนในแอฟริกาใต้ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากแอฟริกาใต้เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไทยสามารถใช้แอฟริกาใต้เป็นประตูการค้าเข้าไปสู่ตลาดประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ได้ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าไทยและแอฟริกาใต้ จะสามารถผลักดันให้เกิดความร่วมมือในมิติต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบด้าน รวมถึงจะสนับสนุนความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างวุฒิสภาไทยกับคณะมนตรี เขตการปกครองแห่งชาติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ด้วย