• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสภานิติบัญญัติ

 

การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หัวข้อ วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่ต้องลงมือทำ

การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หัวข้อ "วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่ต้องลงมือทำ"

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รอบคัดเลือก)

และในวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (รอบชิงชนะเลิศ)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร