• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 4 มกราคม 2562
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - 3 มกราคม 2562
pdf หนังสืองดประชุม  หนังสืองดประชุม
ครั้งที่ 91/2561 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม - 28 ธันวาคม 2561
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf รายงานการประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 91/2561 เป็นพิเศษ - 28 ธันวาคม 2561
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 90/2561 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม - 27 ธันวาคม 2561
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf รายงานการประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 90/2561 เป็นพิเศษ - 27 ธันวาคม 2561
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 89/2561 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม - 26 ธันวาคม 2561
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf รายงานการประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 89/2561 เป็นพิเศษ - 26 ธันวาคม 2561
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 88/2561 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม - 25 ธันวาคม 2561
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf รายงานการประชุม  รายงานการประชุม
ครั้งที่ 88/2561 เป็นพิเศษ - 25 ธันวาคม 2561
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ