• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
"ตู้ปันสุข" วุฒิสภา
แนวคิดเสนอรัฐ
ให้กำลังใจ
มอบสิ่งของ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมสนทนาประเด็น การทำงานของวุฒิสภาช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ในรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ให้กำลังใจประชาชน กรณีโควิด-19
นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา มอบสิ่งของช่วยเหลือ กรณีโควิด-19
เพลง สว.รวมใจ สู้ภัยโควิด
เพลง "สุดยอด"
เพลง วุฒิสภา ห่วงใย สู้ภัยโควิด
บทกวี "สว.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์"
บทกวี "สว.เรณู ตังคจิวางกูร"