• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แนวคิดเสนอรัฐ
ให้กำลังใจ
มอบสิ่งของ