• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

หม่อมหลวงสกุล มาลากุล รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิิบาล วุฒิสภา และนายสัญชัย จุลมนต์ กรรมาธิการ ร่วมสนทนาประเด็น การลงพื้นที่จังหวัดลำพูนติดตามการจัดซื้้อชุดใช้ในชีวิตประจำวันของคนชราป้องกันโควิด-19 ในร