• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
"ตู้ปันสุข" วุฒิสภา