• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากจน ณ กรุงเทพฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากจน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณชุมชนแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จำนวน 8 ชุมชน ดังนี้
1.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 1
2.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดอินทราวาส 2
3.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 4 บางระมาด
4.ชุมชนวัดจำปา
5.ชุมชนหมู่ 6 บางระมาด
6.ชุมชนบ้านไทร
7.ชุมชนวัดมะกอก
8.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนากาญจนสิงหาสน์ 18-19