• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่แจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ณ บริเวณวัดนาคกลางวรวิหาร ซอยอิสรภาพ 42 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริเวณวัดนาคกลางวรวิหาร ซอยอิสรภาพ 42 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา คุณเกศี จันทราประภาวัฒน์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ และคณะ ลงพื้นที่แจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง นมกล่องและน้ำมันพืช ให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง. จำนวน 200 คน บริเวณชุมชนรอบวัดนาคกลางวรวิหาร 4 ชุมชน โดยมูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดตรวจกรุ๊ปเลือดและแจกแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุฟรี โดยเจ้าอาวาสวัดนาคกลาง พระปริยัติวโรปการได้ร่วมอนุโมทนาบุญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งแม้ขณะนี้การแพร่ระบาดได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ขาดแคลนอาหารและของใช้จำเป็น