• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

"ตู้ปันสุข" วุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 26​ มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรสำนัก​การคลัง​และ​งบประมาณ​ ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับมอบไว้ ใส่ใน "ตู้ปันสุข" ของวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ