• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

นางนวนันทน์ เนติธนากูล ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคและบริโภคใส่ “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา

นางนวนันทน์  เนติธนากูล ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคและบริโภคใส่ “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19