• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์ในชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หน้าอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ และรักษาการแทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฯ ร่วมกิจกรรม “ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์ในชุมชน” โดยได้ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภคให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19)