• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกันมอบน้ำดื่ม "ตู้น้ำเย็นใจ" แบ่งปันความสุขให้กับสังคม

#โครงการ "น้ำเย็นใจ สู้ภัย Covid-19”#
วันที่ 16 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30 น. ณ ลานหน้าอาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกันมอบน้ำดื่ม "ตู้น้ำเย็นใจ" แบ่งปันความสุขให้กับสังคม