• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์​ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้นำกระโจมอะคริลิค​ จำนวน​ 20​ ชุด และเจลแอลกอฮอล์​ ชนิดถนอมผิวผสมวิตามิน​ บี​1​ จำนวน​ 200​ หลอด​ มอบให้กับโรงพยาบาลสูงเม่นและโรงพยาบาลส่งเส

วันจันทร์​ที่​ 18​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00 นาฬิกา นายพีระศักดิ์​  พอจิต​  สมาชิกวุฒิสภา
ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์​ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้นำกระโจมอะคริลิค​ จำนวน​ 20​ ชุด และเจลแอลกอฮอล์​ ชนิดถนอมผิวผสมวิตามิน​ บี​1​ จำนวน​ 200​ หลอด​ มอบให้กับโรงพยาบาลสูงเม่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอสูงเม่น​ จังหวัดแพร่ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019 (COVID 19 )​ในการทำหัตถการกับผู้ป่วยที่มารับบริการหรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน​ โดยมี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่นและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่นให้การต้อนรับและร่วมรับมอบในการนี้​ นายพยุงศักดิ์​ พลลุน​ นายอำเภอสูงเม่น​ ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันโรคCOVID 19 จากนั้น นายพีระศักดิ์​ พอจิต​  สมาชิกวุฒิสภา​ ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่และ​อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่​เฝ้าระวัง​ ป้องกันและควบคุม COVID 19 พร้อมมอบสิ่งของใส่ตู้ปันสุขของอำเภอสูงเม่น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาดของโรค COVID 19