• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

สมาชิกวุฒิสภา นำข้าวสารขาวดอกมะลิจำนวน 105 ถุง ข้าวอินทรีย์ จำนวน 500 กิโลกรัม ส่งมอบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา นำข้าวสารขาวดอกมะลิจำนวน 105 ถุง ข้าวอินทรีย์ จำนวน  500 กิโลกรัม ส่งมอบเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำแจกจ่ายไปยังประชาชนในชุมชนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 และนำข้าวสารอีก จำนวน 100 ถุง รวม 100 กิโลกรัม เติมใส่ตู้ปันสุข ทั้งนี้ ได้ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคของใส่ตู้ รวมถึงชื่นชมพี่น้องประชาชนที่มารับของจากตู้อย่างเป็นระบบ #สังคมดีสร้างได้ด้วยมือเรา