• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับโรงทานวัดโตนด บางกรวย และนายอำเภอบางกรวย มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ให้ประชาชนที่ประสบภัยโควิท-19 จำนวน 200 ชุด

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย COVID-19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับโรงทานวัดโตนด บางกรวย และนายอำเภอบางกรวย มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ให้ประชาชนที่ประสบภัยโควิท-19 จำนวน 200 ชุด