• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

สมาชิกวุฒิสภาร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ดำเนินงาน ประกอบด้วย ดร.อัญชราภรณ์ เลาหรุ่งพิสิฐ นายจีรศักดิ์ บุญโชคช่วย  นายวรสิทธิ์-นางสุปราณี พิริยะวิบูลย์ นายพรเทพ อัครวรกุลชัย นายพรเทพ นาวิกชีวิน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี เพื่อปกป้องแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย Covid-19 โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  ประเทศไทย จำกัด ในโครงการ Toyota stay with you  โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย Covid-19 มี นพ.ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง และนายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ เป็นผู้รับมอบ  ในการนี้ นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาล เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย