• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย Covid-19 มาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย Covid-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับนายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่ ตามโครงการ Toyota Stay with you โตโยต้าเคียงคู่ไทยสู้ภัย Covid-19 

โดยมอบให้แก่ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 8 ชิ้น โรงพยาบาลรือเสาะ จำนวน 6 ชิ้น โรงพยาบาลจะแนะ จำนวน 6 ชิ้น นอกจากนี้ได้ส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 8 ชิ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จำนวน 6 ชิ้น โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จำนวน 6 ชิ้น และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย โรงพยาบาลยะลา จำนวน 10 ชิ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จำนวน 10 ชิ้น และโรงพยาบาลบันนังสตา จำนวน 10 ชิ้น

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอย ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพราะสามารถช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการรักษาและการทำหัตถการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)