• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข”

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย Covid-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณพื้นที่วัดเดิมบาง หมู่บ้านกำมะเชียร และตลาดท่าช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช