• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม ให้แก่นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม ให้แก่นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19