• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

วุฒิสภา ร่วมกับวัดราชสิงขร เปิดโรงทานเคลื่อนที่ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ณ สมาคมคนตาบอดเขตบางขุนเทียน

วุฒิสภา ร่วมกับวัดราชสิงขร เปิดโรงทานเคลื่อนที่ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ณ สมาคมคนตาบอดเขตบางขุนเทียน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สมาคมคนตาบอดเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ประกอบด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน และพลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับพระครูศรีวรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง เปิดโรงทานมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ได้แก่ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และน้ำมันพืช จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้พิการทางสายตาที่พักอาศัยอยู่ภายในเคหะธนบุรีและบริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และนายพิทยา ศรีโกตะเพชร ที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ
       สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่บางขุนเทียน ช่วยจัดระเบียบการเว้นระยะห่าง และตั้งหน่วยคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรฐานสาธารณสุข