• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน และชุมชนวัดไก่เตี้ย เพื่อเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ซอยชักพระ 19 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน และชุมชนวัดไก่เตี้ย เพื่อเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้โครงการเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นผู้ริเริ่มและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง​ ด้วยเล็งเห็นว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก​ และเป็นกลุ่มคนที่สังคมไม่ควรทอดทิ้ง แต่ควรให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ