• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

ขอเชิญฟัง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ เรื่อง "สังคมเข้มแข็ง ต้านภัยโควิด-19" ทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.10-10.30 น.ขอเชิญฟัง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ เรื่อง "สังคมเข้มแข็ง ต้านภัยโควิด-19"  ทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz