• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

รายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ประเด็น “มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาคนพิการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19”