• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก มอบถุงยังชีพและข้าวสารให้แก่ประชาชนตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา มอบถุงยังชีพและข้าวสาร จำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชาชนตำบลขุนซ่อง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
     จากนั้น คณะกรรมการฯ ร่วมพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองยายไท หมู่ที่ 18 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลี้ยงผึ้งของชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ที่ชุมชนต้องการให้คณะกรรมการฯ สนับสนุนและช่วยเหลือ โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการฯ ที่นำมาจัดแสดง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วย