• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประธานวุฒิสภา เป็นประธานรับมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 หลอด จาก ประธานมูลนิธิ คิดดี ทำดี พูดดี และประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานรับมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 หลอด จากนางแก้วเก้า เผอิญโชค ประธานมูลนิธิ คิดดี ทำดี พูดดี และนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนคณะทำงานของวุฒิสภา นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกิจกรรมวุฒิสภา โดยมีผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย
     ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภา กล่าวขอบคุณที่ห่วงใยต่อสถานการณ์ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป