• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมอบข้าวสาร ปลาแห้ง น้ำพริก ให้กับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพเพื่อมอบกับประชาชน ในโครงการ”ส่งความปรารถนาดี แด่ ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 “

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมอบข้าวสาร ปลาแห้ง น้ำพริก  ให้กับหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพเพื่อมอบกับประชาชน ในโครงการ”ส่งความปรารถนาดี แด่ ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 “