• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

กิจกรรมมอบข้าวกล่อง อาหารแห้ง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ การเคหะแห่งชาติ บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 9 นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ร่วมกับนายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ตัวแทนชมรมนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 1-19 มอบข้าวกล่อง อาหารแห้ง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19