• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สว.ร่วมรายการ “NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19” ประเด็น “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร”