• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

เพลง วุฒิสภา ห่วงใย สู้ภัยโควิด