• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วุฒิสภารวมใจ Covid19(บรรเลง)