• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

สัมภาษณ์ นายบุญมี สุระโคตร สว. กรณี covid-19
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมสนทนาประเด็น การทำงานของวุฒิสภาช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ในรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)
หม่อมหลวงสกุล มาลากุล รองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิิบาล วุฒิสภา และนายสัญชัย จุลมนต์ กรรมาธิการ ร่วมสนทนาประเด็น การลงพื้นที่จังหวัดลำพูนติดตามการจัดซื้้อชุดใช้ในชีวิตประจำวันของคนชราป้องกันโควิด-19 ในร
สัมภาษณ์ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สว. กรณี covid-19
สัมภาษณ์ นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา กรณี covid-19
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
นายเสรี สุวรรณภานนท์ ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์   ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19
สว.ร่วมปรบมือส่งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์
สว.ร่วมรายการ  “NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19” ประเด็น “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร”
ตู้ปันสุขวุฒิสภา
รายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ประเด็น “มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาคนพิการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19”
วุฒิสภารวมใจ Covid19 (ประเทศไทยต้องชนะ)
วุฒิสภารวมใจ Covid19
รายการ "ประเด็นเป็นข่าว" (22 เม.ย.63) ในประเด็น : วุฒิสภารวมใจสู้ภัย COVID-19 กับแขกรับเชิญ จิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ให้กำลังใจประชาชน กรณีโควิด-19
นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา มอบสิ่งของช่วยเหลือ กรณีโควิด-19
พล.อ.บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา มอบสิ่งของช่วยเหลือ กรณีโควิด-19
นายสุชัย บุตรสาระ   ให้กำลังใจ กรณีโควิด 19